Elavtal för studenter

Lite bra att veta för dig som är student och ska teckna elavtal.

Bra att tänka på för studenter

Är du student och precis har fått din första studentlägenhet och ska teckna ett abonnemang? Är det första gången du ska teckna elavtal och känner oro över över hur man ska gå tillväga? Vi hjälper dig med att välja det bästa elavtalet utifrån dina behov och din ekonomi. På denna sida kommer vi att vägleda dig så att du kan lätt välja det elbolag som passar dig bäst och som blir billigast för dig.

Du kommer även få information om varför det är viktigt att du som student ser över ditt befintliga elavtal då världen är i en ständig förändring när det gäller el och energi. Vi är i en form av en energikris där du som student kan få mycket höga elpriser under denna höst och vinter samt under våren 2023. Vi kommer att gå in på detaljer vad studenter bör känna till om elavtal för att sedan välja det som passar dig utifrån sin elkonsumtion, ekonomi och krav på grön el.

Kan studenter få speciella elavtal?

Du kan som student spara pengar genom specifika elavtal. Nu under vinterhalvåret förväntas elpriserna att stiga enormt och då behöver du som student se över vilka alternativ du har att välja mellan som har ett lägre elpris. Elpriset kommer från hösten 2022 och framåt att utgöra en stor del av din månadskostnad, och för en student med en begränsad budget och ekonomi är det av stor vikt att hitta ett elpris med lägsta möjliga kostnad.  Även elens påverkan på miljön är viktig för studenter och det blir därför ännu mer prioriterat att se över både priset på el och dess miljöpåverkan när de ska välja elleverantör. Att hitta ett grönt elavtal med lägsta möjliga elpris en hög prioritering för dig som studerande under hösten 2022. Det finns idag flera elbolag som erbjuder studentrabatter när elavtal tecknas av studenter.

Vilka elbolag erbjuder studentrabatt?

Många elbolag erbjuder idag olika studentrabatter och det ligger i ditt intresse som student att ta reda på vilka faktorer som är viktigast för dig som individ. Du behöver se över din elkonsumtion samt  intresse för grön el när du som student väljer elbolag är. Här nedan kan du läsa om viktiga orsaker som kan vara avgörande när Du väljer det elbolag som passar just dig.

 

Elbolag med studentrabatt

Det finns flera elbolag som lämnar rabatt till studenter. Det som är viktigt att känna till som student är om ett elbolag erbjuder bra rabatter när du tecknar ett elavtal eller som dras från månadskostnaden.

Bästa elavtal skellefteå kraft

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 0 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: fr. 206:-

Rabatt till 495:-

fr. 206:-

mån/inkl. avgifter

Fortum

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: 204:-

Rabatt till 468:-

204:-

mån/inkl. avgifter

Vad bör studenter känna till om elavtal?

Skillnad mellan ett rörligt och fast elpris


Rörligt pris på el passar oftast studenters budget bättre, då detta innebär att studenten får betala marknadspriset. Marknadspriset innebär att priset är baserat på hur aktuellt utbudet och efterfrågan på el är. Det som är viktigt att känna till är att rörliga elpriser varierar från dag till dag samt att ett rörligt pris inte behöver bli dyrare än ett fast elpris. Detta med tanke på att summan på ett rörlig elpris står endast för 30% av det slutgiltiga priset där skatter, moms och elnät är inkluderat, som också ska räknas i det slutgiltiga priset oavsett om man har ett rörligt eller fast elpris. Ett rörligt pris passar oftast dig som student bäst då hen vanligtvis bor i liten studentlägenhet och förbrukar inte så mycket el.

Fasta kostnader som tillkommer utöver elpris

De flesta elbolag har en fast månadsavgift som ska betalas utöver den förbrukade elkostnaden. I elfakturan finns, förutom månadsavgiften, även påslag som inkluderar bland annat elcertifikat, avgifter till elbörsen Nord Pool och en avgift som betalas till Svenska kraftnät. Det är därför viktigt för studenten att välja elbolag med bra rabatter på de fasta avgifter som nämnts ovan.

Konsumtionsvanor som påverkar ditt elavtal

Studenter som har en bra koll på sina konsumtionsvanor inom elförbrukning kan föredra att välja ett timpris på sitt elavtalet då elpriset inte enbart varierar från dag till dag utan även varierar under ett helt dygn, där elkostnad är högre under morgontimmarna samt på eftermiddagen. Enligt elbolaget Greenely kan du som student tjäna upp till 25% på att anpassa din elkonsumtion när det är låg efterfrågan på el. Dock blir nackdelen att månadskostnaden blir högre vilket har en inverkan på priset vid lägre elkonsumtion. Elbolag som erbjuder bättre rabatt på månadskostnaderna kan vara att föredra.

Grön el

Grön el är ett samlingsnamn för förnybar och fossilfri el från sol- vind och vattenkraft. Dessa tre energikällor har sitt ursprung i en gemensam flödande tillgång – solens strålning. För att du ska veta att den gröna elen du köper verkligen är grön så finns, sedan drygt tio år tillbaka i systemet, ursprungsmärkning av el samt ursprungsgarantier vid försäljning av el. Grön el behöver inte vara dyrare utan kan i många fall till och med vara billigare än el från fossila källor. Telge Energi och Greenely är två bra exempel på billiga elbolag som endast erbjuder el från förnybara källor med miljömärkningen Bra Miljöval.

Studentrabatter med studentkort

Vissa elbolag har rabatter genom samarbeten med olika studentkort. Till exempel har Skellefteå Kraft studentrabatt genom Studentkortet. Både Telge Energi och Göteborg Energi erbjuder rabatter genom Mecenat.

Innan du som student tecknar elavtal

När du som student har läst igenom vår sida kommer du att kunna teckna det bästa elavtalet som ger dig det billigaste priset. Det är viktigt att man som student funderar över sin elkonsumtion, hur kan man spara el på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt ? Kanske genom att använda el när det är som billigast under en dag, som till exempel mitt på dagen eller senare på natten.

1. Studenten tecknar två olika elavtal, Elnätsavtal och Elhandelsavtal. Elnätsavtal kan du inte styra över utan du tecknar ett månadsabonnemang hos det elbolag som finns i det området där du bor. Elhandelsavtal, som också kallas för elavtal eller elabonnemang, är ett avtal där du kan styra kostnaden och välja det elbolag som passar dig bäst och ger dig som student det bästa priset.

2. Det är viktigt att studenten jämför dem olika elbolag och undersöker vilka elbolag som erbjuder studentrabatt för elhandelsavtal eller har andra erbjudande för just dig som student.

3. En annan viktig faktor är att du som student också undersöker de olika elbolagens bindningstid. Måste studenten binda sitt elavtal till företaget i mer en ett år eller är det enkelt att snabbt säga upp sitt elavtal. Studenter behöver oftast flytta emellanåt och då är det bra om hen tecknar elavtal med elbolag som har korta bindningstider.

4. Studenten behöver även bestämma om hen ska ha ett fast eller ett rörligt elpris samt göra en undersökning vad de olika elbolag kan erbjuda för pris. Oftast är det det rörliga elpriset som passar studenter bäst, eftersom de brukar bor i lägenheter med en mindre boyta, använder gemensam tvättstuga och använder generellt inte så mycket el.

5. När studenter jämför de olika elbolag är det viktigt att ha i åtanke att jämföra de olika elbolagens månadsavgifter då detta är en fast kostnad som studenten inte kan påverka. För att hålla kostnaderna så lågt som möjligt så bör du välja ett elbolag med en låg månadsavgift.

6. Påslag är något som tillkommer till ett rörligt elavtal. Det är en kostnad som läggs på elpriset varje månad. För att få en billig månadskostnad avseende el så bör du som student ta reda på hur mycket påslag på rörlig el som de olika elbolagen har.

7. Det är viktigt att studenter undersöker och jämför andelen förnybar energi som de olika elbolag erbjuder samt från vilka energikällor elen kommer ifrån, innan hen bestämmer elbolag att teckna elavtal med. Ibland kan det vara värt att betala lite mer för att få Grön el.


Elavtal för studentlägenhet

Du behöver, likt alla andra, teckna två olika elavtal för att få el till din lägenhet, du tecknad både Elnätsavtal och Elhandelsavtal. Det finns inga undantag för studenter gällande detta.

 

Snabbguide - så går du tillväga

Det är enkelt att teckna ditt första elavtal online men innan du påbörjar processen behöver du ta reda på vilket anläggnings – ID som din bostad har. Ett anläggnings -ID är ett specifik nummer och består av 18 siffror. Detta nummer börjar alltid med siffrorna 735 999. Ditt anläggnings – ID hittar du på din elmätare eller så kan du fråga din hyresvärd.

När du har valt elbolag så går du in på deras hemsida där du fyller i alla dina uppgifter och sedan signerar med ditt mobila bankID.

OBS!

Priserna i de olika exemplen ovan är beräknade utifrån ett standardmått och elpriserna kan påverkas både positivt och negativt beroende på storleken på din bostad, hur många som bor i bostaden samt hur de boendes vanor ser ut. 

Bästa elavtal skellefteå kraft

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 0 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: fr. 206:-

Rabatt till 495:-

fr. 206:-

mån/inkl. avgifter