Elcertifikat

Ett system för att främja produktion och konsumtion av förnybar energi.

Hur fungerar elcertifikat?

Systemet för elcertifikat infördes år 2003 för att öka användning av förnybar el. Elhandelsbolag som producerar förnybar el får elcertifikat av staten för varje megawattimme (energienhet som förkortas MVh) som bolaget producerar. Elcertifikatsystemet medför att elhandelsbolagen har en kvotplikt vilket innebär att elbolagen måste införskaffa en viss mängd elcertifikat, detta innebär att elbolag måste visa att dem producerar en viss mängd förnybar el, i förhållande till bolagens försäljning och användning av el. Elcertifikatsystemet har krävt av elhandelsbolagen att öka användning av förnybar el sedan år 2003. Elcertifikatsystemet startades med syftet att uppmuntra till grön el.

Elhandelsbolagen som innehar elcertifikat fakturerar sina elkunder ett viss belopp varje månad utöver nätkostnad och elhandelskostnad. Elkunder betalar för att elhandelsbolag använder förnybar el, det vill säga grön el.

Systemet med elcertifikat infördes i Sverige 2003, sedan år 2012 så delar Norge marknaden för elcertifikat med Sverige.

Varför infördes elcertifikat?

Det enkla svaret till varför man ska välja grön el är för att det är klimatsmart och miljövänligt. Klimatfrågan blir allt viktigare för människor men också för samhället i sin helhet då vi på många ställen i världen har sett de negativa effekterna av människans stora koldioxidutsläpp.

När du väljer grön el så hjälper du vår planet att återhämta sig och du hjälper även de människor och djur som blir drabbade av klimatförändringarna i form av bland annat extremvärme, torka och översvämningar.

Till skillnad från oljekraft och kolkraft så bidrar inte fossilfri energi till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Väljer du att använda grön el så kan du med gott samvete säga att du bidrar till att stoppa växthuseffekten genom att välja miljövänlig el.

100 % förnybar el 

Fortum och Skellefteå Kraft erbjuder sina kunder att handla 100% förnybar el.

Bästa elavtal skellefteå kraft

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 0 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: fr. 206:-

Rabatt till 495:-

fr. 206:-

mån/inkl. avgifter

Fortum

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: 204:-

Rabatt till 468:-

204:-

mån/inkl. avgifter

Hur påverkar det privatpersoner?

Elcertifikat avgift betalas av privatpersoner som en extra avgift på elfakturan utöver nätkostnad och elhandelskostnad. Dock så är avgiften för elcertifikat väldigt liten, priset som en privatperson betalar för elcertifikat kan ligga mellan 60 kr till 600 kr per år beroende på om man bor i lägenhet eller hus.

Elcertifikatsystemet medför att elkonsumenter stödjer miljön och produktion av förnybar el genom att betala avgift för elcertifikat till sin elbolag.

Sverige och Norge delar elcertifikat

Norge delar samma elcertifikatsystem som Sverige och har gemensamma klimatmål som innebär att båda länder ska öka produktionen av förnybar energi. Det gemensamma klimatmålet har varit att öka produktionen av förnybar el med 46,4 tWh (megawattimme, energienhet som förkortas mWh) från år 2012 till år 2030.

Vilka elbolag erhåller certifikat?

Alla elhandelsbolag som producerar förnybar el får elcertifikat. Nedan listar vi de energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat:

  • Solenergi
  • Vindkraft
  • Viss Vattenkraft
  • Torv
  • Geotermisk energi
  • Vågkraft
  • Viss Biobränsle

För varje producerad megawattimme (energienhet som förkortas MVh) så kan elbolagen få ett elcertifikat.

Under 2020 så beslutade riksdagen att avsluta elcertifikatsystemet vid utgången av år 2035, riksdagen hade tidigare önskat avsluttat elcertifikatsystemet år 2045. Riksdagen har även infört en stoppregel, vilket innebär att elanläggningar som är drifttagna efter år 2021 inte kommer att godkännas för tilldelning av elcertifikat.

Särskilda krav för vattenkraft

För el som produceras med vattenkraft får elcertifikat tilldelas endast för produktion i ett vattenkraftverk som tagits i drift första gången efter utgången av 2002, var i drift den 1 maj 2003 och då hade en installerad effekt som inte var högre än 1 500 KW, eller tagits ur drift före den 1 juli 2001 och därefter tagits i drift efter utgången av 2002 om det har gjorts stora ombyggnader eller andra typer investeringar som gör att anläggningen kan ses som en ny anläggning.

Grön el kräver elcertifikat

De elhandelsbolag som erbjuder sina kunder grön el i sina elavtal är skyldiga att köpa in elcertifikat. Mängden elcertifikat som elhandelsbolag måste köpa in beror på hur mycket el som de levererar till sina kunder.

 

Teckna förnybart

Bästa elavtal skellefteå kraft

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 0 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: fr. 206:-

Rabatt till 495:-

fr. 206:-

mån/inkl. avgifter