Elområden

Sverige är indelat i olika elområden och priserna kan variera beroende på vilket område du tillhör.

Varför Elområden?

Dansk energi anmälde svenska kraftnät  till EU-kommissionen år 2006, vilket medförde att de nordiska länderna delades upp i olika elområden år 2011. Sverige delades i sin tur in i fyra elområden, med elområde 1 längst i norr och elområde 4 längst i söder. En annan anledning till att elområden upprättades var att man ville jämna ut konkurrensfördelar mellan olika regioner som hade olika prissättningar.

Hur fungerar elområden?

De nordiska länderna och länderna från baltikum består av femton (15) olika områden,  mellan länderna råder ett gemensamt marknadsområde och här kan elhandel ske oberoende av nationsgränser så länge elnätet har teknisk kapacitet att överföra el. När elnätet inte längre har någon teknisk kapacitet att föra över el så uppstår överföringsbegränsningar som påverkar priset på el i de olika elområdena. När överföringsbegränsningar uppstår så delas marknaden upp i mindre områden där inga begränsningar gäller. 

Prisskillnader på norr och söder

Eftersom att norra Sverige har haft ett överskott på el och södra Sverige har haft ett underskott så har priserna på el varit billigare i Norr. Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige har i genomsnitt legat på 5 öre per kWh.

Underskottet på el i södra Sverige

Underskottet på el ökade 2016  i södra Sverige med anledning att två kärnkraftsreaktorer stängdes ner i Ringhals och två i Oskarshamn. 

Uppdelning av svenska Elområden

Nedan så går vi igenom vilka län som ingår i respektive elområde. Hitta ditt elområde nedan!

 

Elavtal med förnybar el 

Fortum och Skellefteå Kraft erbjuder sina kunder att handla 100% förnybar el.

Bästa elavtal skellefteå kraft

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 0 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: fr. 206:-

Rabatt till 495:-

fr. 206:-

mån/inkl. avgifter

Fortum

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: 204:-

Rabatt till 468:-

204:-

mån/inkl. avgifter

Elområden i Sverige

Nedan så går vi igenom vilka län som ingår i respektive elområde. Hitta ditt elområde nedan.

 Elområde SE1

 • Norrbottens län
 • En del av Västerbottens län
 

 Elområde SE3

 • Gotlands län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västmanlands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län
 •  En del av Jönköpings län
 • En del av Hallands län
 • En del av Kalmar län
 • En del av Västra Götalands län 
 • En del av Gävleborgs län 
 • En del av Dalarnas län
 

 Elområde SE2

 • Jämtlands län
 • Västernorrlands län 
 • En del av Dalarnas län
 • En del Gävleborgs län 
 • En del Västerbottens län
 

 Elområde SE4

 • Skåne län
 • Blekinge län
 • Kronobergs län
 • Delar av Kalmar län
 • Delar av Hallands län
 • Delar av Jönköpings län
 • Delar av Västra Götalands län
 

Så påverkas du av elområden

Som privatperson så kan din elräkning påverkas beroende på i vilket elområde du bor i. I perioder så tenderar elområde SE1 och SE2 ha billigare elpriser då man har ett produktionsöverskott på el i norra Sverige, alltså att det produceras mer energi än vad som förbrukas. 

Det skulle likväl kunna vara så att priserna i elområde SE3 och SE4, alltså i södra Sverige blir billigare i perioder. Anledningen till att priserna ofta är billigare i de norra områdena är att många kärnkraftverk i södra Sverige har lagts ned, samt att man har kunnat bygga ut mer förnybar energi i norra Sverige. 

Svenska elområden är kopplade till utländska elsystem

Sveriges elområden är sammankopplade med andra länders elnät. Sveriges elområde är framför allt kopplad med Norge, Danmark och Finland men även Tyskland och Litauen.

Svenska elnätet har likströms förbindelser och växelström förbindelser med andra länders elnät.

Växelströms Förbindelse

Växelströms Förbindelse kan göras när de olika elnäten är i fas med varandra och ligger nära varandra geografiskt. Sverige har växelströms förbindelse med grannländerna Finland, Norge och Danmark.

Likströmsförbindelse

Likströmsförbindelse görs när elnäten inte är i fas med varandra eller om elen ska överföras över stora avstånd. Likströmsförbindelse finns med Danmark, Finland, Litauen, Tyskland och Polen.

Spelar elområdet någon roll i mitt val av elbolag?

Oavsett vilket elområde du bor i så har du rätt att välja elbolag. Dock så erbjuder vissa elbolag inte elavtal i alla områden. 

Energiunion i Europa

Inom Europa så finns det en ambition om att bilda en energiunion där alla länder kan handla el med varandra. För att den här union ska vara möjlig så måste många elnät byggas ut och mycket pengar behöver investeras. 

Europa har redan startat med att bygga ut elnäten och vissa projekt har klassats som projekt av gemensamt intresse inom Europeiska Unionen, detta för att utvecklingen ska ske snabbare. I framtiden så kommer vi förmodligen ha en energiunion i europa. 

 
Bästa elavtal skellefteå kraft

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 0 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: fr. 206:-

Rabatt till 495:-

fr. 206:-

mån/inkl. avgifter