Grön el

Vad är egentligen grön el och vad behöver du veta för att göra ett klimatsmart val av el och elbolag? Vi förklarar.

Vad är grön el?

Det är många som undrar vad grön el egentligen innebär. Det låter bra, men vad är det?

Grön el är ett samlingsnamn för fossilfri el som är producerad genom förnybara källor. Grön el är alltså el som är producerad av solkraft, vindkraft och vattenkraft. 

Grön el är energi som är klimatsmart och miljövänlig och skadar inte naturen på det sätt som fossil energi gör. Förnybar energi utvinns av naturliga energikällor som inte kommer att ta slut på flera miljoner år.

I den här artikeln går vi igenom allting som du behöver veta om grön el och då bland annat om vilka elbolag som erbjuder grön el till bäst pris!

Varför ska man välja grön el?

Det enkla svaret till varför man ska välja grön el är för att det är klimatsmart och miljövänligt. Klimatfrågan blir allt viktigare för människor men också för samhället i sin helhet då vi på många ställen i världen har sett de negativa effekterna av människans stora koldioxidutsläpp.

När du väljer grön el så hjälper du vår planet att återhämta sig och du hjälper även de människor och djur som blir drabbade av klimatförändringarna i form av bland annat extremvärme, torka och översvämningar.

Till skillnad från oljekraft och kolkraft så bidrar inte fossilfri energi till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Väljer du att använda grön el så kan du med gott samvete säga att du bidrar till att stoppa växthuseffekten genom att välja miljövänlig el.

100 % förnybar el 

Fortum och Skellefteå Kraft erbjuder sina kunder att handla 100% förnybar el.

Bästa elavtal skellefteå kraft

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 0 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: fr. 206:-

Rabatt till 495:-

fr. 206:-

mån/inkl. avgifter

Fortum

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 2 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: 204:-

Rabatt till 468:-

204:-

mån/inkl. avgifter

Är grön el dyrare än fossil el?

Det är lätt att tro det, men så är det inte. Grön el och förnybar energi är inte dyrare än el från kol och olja. Tidigare år så sades det ofta att den var dyrare än fossilt bränsle men på senare år så har produktionskostnaderna för förnybar energi gått ner i pris och man har kommit långt i det tekniska arbetet med att kunna utvinna mer energi från vindkraftverk och solceller exempelvis. 

Vad är skillnaden på förnybar energi och fossilfri energi?

Fossilfri el är energi som inte kommer från att elda kol, gas eller olja till exempel. Förnybar energi är energi som utvinns från solenergi. 

Kärnkraft är ett fossilfritt bränsle som inte är förnybar energi. 

Hur produceras grön el?

Nedan så går vi igenom hur de olika typerna av grön el produceras. Den består till stor del av att rörelseenergi omvandlas till el. Till skillnad från fossila bränslen där kol eller olja eldas, så tar man alltså upp energi från vind, vatten och sol.

Vindkraft

Vindkraft produceras genom vindkraftverk och är en förnybar energikälla eftersom att det alltid kommer blåsa och finnas vind. Vindkraftverken är utrustade med rotorblad som fångar upp en del av den energi som finns i vinden.

Rotorbladen är kopplade till en generator som omvandlar vinden till el. Om vindkraftverken placeras i områden där det blåser mycket så kan man producera mycket el genom vindkraft.

Vattenkraft

Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmar från vatten eller temperaturskillnader i haven. Ett vattenkraftverk har en damm som fångar upp vatten (ofta från en flod eller sjö) och lagrar vattnet.

När vattenkraften körs så rinner vattnet ner och får bladen att snurra. Bladen i sin tur är kopplade till en generator som utvinner el från energin.

Solkraft

Solkraft produceras genom solceller, som ofta fästs på hustak eller byggnader. Solcellerna absorberar solens strålar, vilket leder till att ovansidan av solcellen blir negativt laddat och undersidan blir positivt laddat. 

Sedan omvandlas solenergin till växelström via en växelriktare. Solcellerna kopplas ihop till en solpanel.

Grön el är inte alltid helt miljövänlig

Grön el är miljövänlig på de sätt att den inte bidrar till koldioxid uttsläp och växthuseffekten. Även miljövänlig el kan dock skada naturen på andra sätt, såsom skada vilda djur och skada ekosystemet.

Vindkraft verk kan till exempel skada och i värsta fall döda fåglar som flyger in i dem. Vattenkraft har en tendens att torka ut floder, åar och slå ut hela ekosystem i vissa fall. 

 Läs även: Elavtal för studenter
 

Miljömärkning

Det finns tre olika miljömärkningar inom svensk elhandel. De som står bakom dem är organisationer som kontrollerar att elen produceras miljövänligt och tillför så liten skada som möjligt på naturen runtom.

Bra miljöval

Ställer höga krav på hur elen produceras och att bolaget ständigt arbetar för att minska påverkan på miljön.

Sero

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (Sero) arbetar för att främja förnybara källor. I märkningen ingår vindkraft, småskalig vattenkraft upp till 10 MW samt solel.

EPD

Inte en miljömärkning i sig utan ett mätverktyg för att säkerställa miljövänlig produktion. Ett elbolag kan erbjuda Bra miljöval med EPD.

Exempel på vad grön el kan kosta

Priset på grön el beror till stor del på vilken typ av bostad du bor i, en villa är till exempel dyrare än en liten lägenhet då en villa konsumerar mer energi. 

Lägenhet

Priset för grön el för en lägenhet på 40 – 80 kvadratmeter ligger på mellan 200 – 350 kr i månaden.

Radhus

I ett radhus så kan man hitta priser mellan 500 – 700 kr i månaden beroende på storleken på fastigheten samt hur många som bor i radhuset.

Villa

Eftersom att en villa vanligtvis är har en större bostadsarea än en lägenhet och ett radhus så behöver villan även en större elförbrukning. Priserna för grön el på en normalstor villa kan man få för ca: 2000 – 3000 kr i månaden.

OBS!

Priserna i de olika exemplen ovan är beräknade utifrån ett standardmått och elpriserna kan påverkas både positivt och negativt beroende på storleken på din bostad, hur många som bor i bostaden samt hur de boendes vanor ser ut. 

Bästa elavtal skellefteå kraft

Skellefteå Kraft

Avtalsform: Rörligt pris
Uppsägningstid: 0 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: fr. 206:-

Rabatt till 495:-

fr. 206:-

mån/inkl. avgifter